Week van de Geschiedenis

12 tot 21 oktober 2007

Ook dit jaar weer vindt de week van de geschiedenis plaats, met allerlei activiteiten door het hele land onder het thema ‘Wonen In Nederland’.

Het Leids Wevershuis biedt een waarheidsgetrouw beeld van wonen en werken sinds 1560 en de tentoonstelling ‘Etenstijd!’ over het eten in een Leidse arbeidersbuurt rond 1900 – en valt met dit thema dus precies met de neus in de boter.

Het Gilde Leiden organiseert rondwandelingen door de wijk Pancras, bakermat van de Leidse (textiel)industrie waarbij ook het wevershuis wordt bezocht. Voor meer info en afspraken over rondleidingen kunt u terecht op » www.gildeleiden.nl.