Kunstenaar: Marijke Leertouwer Marijke Leertouwer zal zelf aanwezig zijn op donderdag 11 augustus tijdens de reguliere openingstijden.  Ook tijdens Open Monumenten Dagen, op zondag 11 september van 10.00 -17.00 uur, zal de kunstenaar  aanwezig zijn in het Wevershuis. ‘Assemblages vol vervlogen herinneringen’ Zolang ik mij kan herinneren verzamel ik oude materialen en textiel. Toch studeerde ik […]

Kunstenaar: Sylvia de Boer Verf in Het Wevershuis Op de lagere school was ik dermate slecht in handwerken dat ik als enige van de meisjes (en één jongen) niet op de naaimachine mocht. Toch heb ik fijne herinneringen. Een zelf gehaakte gele sjaal was een groot geluk, hoe groezelig het resultaat misschien ook was in […]

    Door: Gastconservator Geeske Kruseman Deze tentoonstelling is voor iedereen die ooit heeft getuurd naar kleren op een 17e-eeuws schilderij, en zich heeft afgevraagd wat die man voor jasje aan heeft, hoe zo’n kraag zou voelen, of wat die vrouw voor ondergoed droeg.Wij kennen kleding alleen nog maar als kant-en-klaar product, maar in de […]

Door: Heidi Ochsner Het kleine en het grote van de natuur staat met elkaar in verbinding en vormt een geheel. Zowel het micro als het macro weerspiegelt zich in allerlei aspecten in elkaar, op de aarde en in de kosmos. Heidi Ochsner wil haar fascinatie over dat complexe geheel met haar werk tot uitdrukking brengen. En zichtbaar maken […]

    Experikant Ruim 20 jaar is kunstenaarscollectief EXPERIKANT actief. Het doel van de 7 leden is om door te experimenteren, met behulp van materialen die niet altijd voor de hand liggen, nieuwe wegen te bewandelen en grenzen te overschrijden. Ieder lid past op een eigen manier de kantklostechniek toe in haar werk. Klassieke kanttechnieken op […]