Vrijwilligers

Museum Het Leids Wevershuis wordt alleen door vrijwilligers draaiend gehouden. Op dit moment onderscheiden we de volgende rollen:

Gastvrouwen en -heren:

Ongeveer 20 mensen zorgen voor de openstelling van het museum (iedere dag van 13.00 – 16.00 uur, uitgezonderd maandagen).

Onderhoud:

In een oud pand als dit is altijd wel iets te repareren om te zorgen dat mensen er veilig kunnen rondlopen. Denk aan loszittende tegels, lekkages enzovoort. Twee mensen, die ook betrokken waren bij de consolidatie van het pand zorgen voor het onderhoud.

Communicatie:

Onze communicatiemedewerker maakt voor iedere nieuwe expositie een poster, een nieuwsbrief en een persbericht.

Webmaster:

Het onderhoud van de website wordt uitgevoerd door een webmaster. Nieuwe exposities worden steeds vermeld. Ook de nieuwbouw van de website is/wordt door de webmaster gedaan.

Bestuur:

Het bestuur van het Wevershuis vergadert zes tot acht keer per jaar.

› Word vrijwilliger