visie en missie

Visie

Het gemeentelijk monument waarin Museum Het Leids Wevershuis is gevestigd, is een museum op zich en heeft geen eigen collectie. Het museum toont in welke omstandigheden ‘gewone’ Leidenaars in arbeiderswijken in voorgaande eeuwen woonden en werkten.

Missie

Museum Het Leids Wevershuis roept vragen op over en geeft inzicht in de sociaaleconomische situatie van (textiel)arbeiders in Leiden tussen 1550 en 1950. Het pand vertelt de historie van de arme en eenvoudige kant van de stad. Het museum is gratis toegankelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

De museale functie komt ook tot uitdrukking door middel van exposities. De exposities hebben altijd een textiele en/of historisch invalshoek.

Door rondleidingen in het huis en door de buurt, door lezingen en demonstraties weven en spinnen is en wordt inzicht gegeven in de geschiedenis van het huis en de buurt.

20160621_zolder_010