Betrokkenen van het eerste uur

Bestuur van het eerste uur

Rita Meyer-Hofland (ere-bestuurslid)
Rita heeft als voorzitter twee jaar lang, tot aan de opening op 9 september 2005, met grote bezieling een enorme bijdrage geleverd aan het bewaren van het Wevershuis en de totstandkoming van het museum. Mede vanwege haar vele inspanningen voor het behoud van tientallen andere monumentale wevershuisjes in Leiden, werd zij in 2005 onderscheiden met de Gouden Erespeld van de gemeente.

Herbert van Hoogdalem
Jan Landkroon 

Voorbereidingscommissie

Brainstormde over wat te doen met het bijzondere pand. Met de bevindingen en adviezen is een startsubsidie aangevraagd om als museum van start te kunnen gaan. Behalve de bestuursleden namen hier aan deel:

Hans Heestermans (taalwetenschapper)
Ariela Netiv (directeur-archivaris van Erfgoed Leiden en omstreken v/h Regionaal Archief Leiden)    
Udo Vroom (oud-directeur van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen) 
Jori Zijlmans (curator geschiedenis Lakenhal)

Adviseurs

Maarten Enderman (bouwhistorisch onderzoek)
Thea Koppenaal (inrchting bedstee)
Geeske Kruseman (vraagbaak voor historie en historische kleding)
Ron Meerman (materialen)
Cor Smit (historicus)
Katwijks Museum
Openluchtmuseum De Duinhuisjes Rockanje

Betrokkenen bij de Consolidatie

Boudewijn Veldman (architect)
Als restauratie-architect had Boudewijn al heel veel Leidse wevershuisjes gerestaureerd en geschikt gemaakt voor eigentijdse bewoning. De kans om een huisje te restaureren zónder moderniseringen, was nieuw voor hem. Boudewijn: “Als ik mijn werk goed gedaan heb, ziet u niet dat ik zo intens met die restauratie bezig ben geweest. Wat u wél ziet, is hoe er vroeger door ‘de gewone man’ in Leiden gewoond werd en hoezeer dat verschilt van het wonen in onze tijd.” 

Paul Witteman (meester-timmerman)Paul was de opperman, coördinator en hoofduitvoerende van de consolidatie. Hij deed zoveel mogelijk zelf, indien nodig haalde hij specialisten erbij. Paul: “Als ik in de stilte van het huis werk, denk ik vaak aan een muziekinstrument met al z’n akkoorden. Als je het goed bespeelt, dan voel je de eeuwenoude klanken in het huis.”

Henk Robbers (filmer bij de Leidse Video en Smalfilmliga)     Het was voor Henk een bijzondere ervaring het Wevershuisje tijdens het filmen van de consolidatie weer helemaal te zien opbloeien, na jaren van verval. “Prachtig dat huisje, nu opnieuw zo mooi… Het laat zien hoe de mensen lang geleden geleefd hebben.”

Gastvrouwen en -heren van het eerste uur

Weefsters en wevers van Weefkring Het Leyds Laeken
vormden de eerste groep vrijwilligers die het mogelijk maakten om het huis als museum te openen. 
Het Leyds Laeken is een groep van bevlogen handweefsters en -wevers uit Leiden en omgeving. Het doel is het ambacht van (hand)weven, spinnen en verven levend te houden door het te beoefenen, ervaringen uit te wisselen en de aandacht van buitenstaanders erop te vestigen. De leden werken thuis en in het Leids Wevershuis op allerlei weefgetouwen, zoals trap- en tafelgetouwen en weeframen. 
Trudy Holtkamp en Anneke Fennema onderhielden al tijdens de voorbereiding de contacten met het bestuur.

Publicaties bij opening

Schering en inslag, Langs monumenten van wonen, werken en sociale zorg in Pancras-Oost.
Herbert van Hoogdalem (wandelingen)
Dirk-Jaap Noordam (sociale geschiedenis)
Kees van der Wiel (bewonersgeschiedenis)

Brochure ‘Wevers, huisbazen en ander volk; De geschiedenis van Middelstegracht 143’
Kees van der Wiel

Comité van aanbeveling

H.J.J. Lenferink (Burgemeester van Leiden)
R.C.J. van Maanen (hoogleraar, Stadsgeschiedenis Leiden)
E.H. baron van Tuyll van Serooskerken (oud-dijkgraaf Hoogheemraadschap Rijnland
R. van den Berg (oud-directeur ING Bank, rayon Leiden)