Winterlezingen 2009

Thema: ‘Hoe Leiden omging met misdaad en straf, dood en verderf’ met 7 lezingen in januari en februari.

Lezingen

11 januari – door Cor Smit

‘Het Gravensteen als stedelijke gevangenis’

18 januari – door Ingrid Moerman

‘De leefsituatie in en rond de Groenesteeg ten tijde van Goeie Mie’

25 januari – door Herbert van Hoogdalem

‘Het strafcellengebouw bij het Pesthuis’

1 februari – door Ingrid Moerman

‘Het proces tegen Goeie Mie’

8 februari – door Herman Amptmeijer

‘Betaalbaar duinwater voor arbeiderswoningen’

21 februari – door Jan Dröge

‘Het Pesthuis’

22 februari – door Peter Otgaar

‘Tegen de klippen op!’

Over het opvanghuis voor jeugdige delinquenten aan de Groenesteeg en de Kweekschool voor de Zeevaart aan het Galgewater.