Dragan Despotovic met ‘Goede Morgen Mijnheer Rembrandt’

Er is een verzameling opmerkelijke kunstwerken te zien van de Joegoslavische beeldhouwer-schilder Dragan Despotovic, die in 2000 als vluchteling naar Nederland kwam.

Als een wel heel bijzondere vorm van inburgering heeft hij in 2006 een serie kunstwerken gemaakt naar schilderijen en etsen van Rembrandt in een unieke door hemzelf ontwikkelde techniek.

Met geen ander gereedschap dan een scherp mesje bewerkt hij eenvoudig verpakkingsmateriaal, nl. golfkarton, tot wat hij zelf reliëftekeningen noemt.

Reliëftekening - door Dragan Despotovic. Met een scherp mesje bewerkt golfkarton. (Foto: PR)

Hij snijdt, krabt en drukt op virtuoze manier zijn afbeeldingen in het golfkarton, waardoor er boeiende licht-donkereffecten ontstaan; effecten waardoor zijn grote voorbeeld Rembrandt zo beroemd is geworden.

Naast de afbeeldingen naar Rembrandt zijn ook een aantal portretten te zien van familieleden die zijn achtergebleven in Joegoslavië.

In de pers

› Leids Nieuwsblad – vrijdag 27 oktober 2006 (artikel niet meer beschikbaar)
› Leidsch Dagblad – donderdag 2 november 2006