Fototentoonstelling ‘Wonen, leven en werken tussen de Rijnen’

11 juni t/m 25 juni 2006

Fototentoonstelling over wonen, leven en werken in de buurt tussen de Rijnen in de jaren 1940 en ’50. De grachten van voor de sloop, ontspanning, fabrieken, middenstand, zorg, school en kerk.

De foto’s zijn o.a. afkomstig uit de collecties van de Dirk van Eck Stichting en van Leen Jansen. Op deze foto’s is van afbraak nog geen sprake.

Wonen, werken en leven in de wijk worden belicht. Wie het heeft meegemaakt, kan het beamen: het was een bijzondere, gezellige wijk en er heerste een groot saamhorigheidsgevoel.

De buurtbewonerswerkgroep MiniMuseum, die deze fototentoonstelling ook dit jaar weer heeft verzorgd, hoopt hiermee een nieuw, eigentijds saamhorigheidsgevoel te kweken tussen oude en nieuwe bewoners in deze 650 jaar oude en zeer gevarieerde buurt.