Winterlezingen 2014

Vernuft in Leiden

Dat is de titel van de 8e serie winterlezingen op de zondagmiddag om 14.00 uur in het Wevershuis.

Eeuwenlang domineerden vernuftige maakindustrieën als de textiel, drukkerij, metaal- en conservenindustrieën werkgelegenheid en het stadsbeeld in Leiden. De meesten daarvan verdwenen eind van de vorige eeuw naar elders.

Wat wordt er tegenwoordig ‘gemaakt’ in Leiden, en welk vernuft gaat daarachter schuil? De 4 lezingen door een civiel-ingenieur, een natuurkundige, een wiskundige en een architect geven verrassende en boeiende antwoorden op deze vraag.

Detail Escher-wandpaneel Leids Stadhuis - lezing 9 februari 2014
Detail Escher-wandpaneel Leids Stadhuis – lezing 9 februari 2014

Programma

26 januari

Ontwerp en bouw Oude Rijn-aquaduct over Rijksweg A4

Door ir. P. Zuidgeest (BAM)

Al enige jaren is men bezig de kruising van de A4 met de Oude Rijn te verleggen van eroverheen naar er onderdoor. Al die tijd moest het verkeer op de A4, maar ook het water in de Oude Rijn, blijven doorstromen en was de ruimte om dit enorme project te klaren zeer beperkt. De bedenker van de vernuftige manier waarop dit is aangepakt, legt uit hoe. Hij kreeg zelfs een wereldpatent op zijn idee.


2 februari

Ontwerp en bouw satellietmeetinstrument voor luchtkwaliteit en klimaatonderzoek ESA

Door Dr. J. de Vries (Dutch Space)

De lezing behandelt TROPOMI, het instrument op de ESA/EU Sentinel-5 precursorsatelliet voor luchtkwaliteit- en klimaatonderzoek. De Vries legt de werking en de bouw uit, en hoe deze ontwikkeling georganiseerd is met het Leidse bedrijf Dutch Space. Dat heeft de rol van technische trekker van een consortium van bedrijven en instellingen uit heel Europa. Verder komt aan bod hoe dit project op mondiale schaal de basis vormt van onderzoek en praktische toepassingen.


9 februari – in het Leids Stadhuis

De wiskunde achter de ontwerpen van de graficus M.C. Escher

Door Prof. Dr. H.W. Lenstra (Universiteit Leiden)

In 1940 maakte Escher voor de werkvertrekken van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris ontwerpen voor wandpanelen. Deze werden in houtinlegwerk (intarsia) uitgevoerd door de gebr. Van Otten uit Den Haag, een karwei van ruim een jaar. Een toepasselijker achtergrond, in het Leidse stadhuis, voor deze lezing van de befaamde wiskundige prof. Lenstra is niet denkbaar.


16 februari

Ontwerp en bouwtechniek van het Xenia Hospice in de Kloosterpoort

Door Ir. E. van Tussenbroek (Mulder en van Tussenbroek Architecten)

Op de plaats waar voorheen de quarantainebarak van het Sint-Elisabethziekenhuis stond, verrijst nu een futurisch ogend bouwwerk, het Xenia Hospice. Dat is het eerste hospice voor jongeren in Nederland. De architect vertelt over de functie en de vormgeving van het gebouw op deze historische locatie.

Xenia_hospice

» Poster Winterlezing 2014

In de pers

» Leids Nieuwsblad – 22 januari 2014