Winterlezingen 2007

Thema: ‘Leiden breed uitgemeten’.

Programma

7 januari – door Johan de Vries (Dutch Space BV)

‘Waarnemingen van ozon en luchtkwaliteit vanuit de ruimte’

14 januari – combinatielezing

Inleiding op lezingen door studenten geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Door Thera Wijsenbeek-Olthuis (Universiteit Leiden)

‘Verheffing van de onderklasse’

Door Thomas van Druten. Over het armoedevraagstuk in Leiden in de 2e helft van de 18e eeuw en de rol van de Verlichting.

‘De Gebuurten in Leiden 1473-1888’

Door Leontien van Melle. Over sociale cohesie en controle in het Leidse buurtleven.

21 januari – door Margreet van Es

‘Etenstijd’. Over voedselconsumptie en eetcultuur onder Leidse arbeiders in het Industriële Tijdperk.

28 januari – door Annemieke van Burg

‘De Diaconie als pandjesbaas’. Wonen aan de Ververstraat in de periode 1863-1872. Aansluitend wandeling naar Ververstraat en bezichtiging woning.

4 februari – combinatielezing

‘Van haveloos kind naar gezonde kleuter’

Door Saskia de Graaf-Bakker. Over het veranderende onderwijs aan de bewaarschool in de 6e Groenesteeg.

’t Behoeftig Kroost’

Door C. van Ommeren. Over de zorg en opvang van bejaarden in de 18e-eeuwse Minnehuizen in Leiden. Aansluitend wandeling naar voormalige kleuterschool, Minnehuis en begraafplaats 6e Groenesteeg.

11 februari – door Albert van Diggele (Gilde Leiden)

‘De Pilgrims in Leiden’

25 februari – door Geeske Kruseman

‘Zoals de spinsters spinnen’. Hoe het allerambachtelijkste textiel de eerste industrie werd.

4 maart – door Herbert van Hoogdalem en Theo de Vries

‘Laat u niet voor het blok zetten door het referendum’. Alternatieven voor de RGL door de binnenstad.

11 maart – door Martin van der Klugt

‘Leiden Textielstad?’ Winkelier in textiel over bloei en verval van de Leidse textielnijverheid.

› Tekst van de lezing van Martin van der Klugt

18 maart – door Arti Ponsen

‘Joden in Leiden rond 1800’

› Tekst van de lezing van Arti Ponsen

In de pers

› Leids Nieuwsblad – woensdag 28 februari 2007