Leids textiel in Pilgrimshanden


Evenementgegevens

  • Datum:

 

Door: Gastconservator Geeske Kruseman

Toen de ‘Pilgrims’ in Leiden verbleven, in 1609 – 1620, leefde letterlijk de halve stad van de textielnijverheid. Ook veel ‘Pilgrims’ verdienden hier de kost als wolkammer, drapier, lintreder, kleermaker… Gastconservator Geeske Kruseman maakt deze verloren textielwereld tastbaar met reconstructies van tijdeigen kleding, en van gereedschappen en werkwijzes van de Leidse textielambachten.

During the Pilgrims’ Leiden years, 1609-1620, half the city made its living from the textile industry. Many of the Pilgrims, too, worked as woolcombers, drapers, ribbonweavers, tailors… Guest curator Geeske Kruseman brings this lost textile world back to be touched, with reconstructions of period clothes and of the tools and processes of the Leiden textile crafts.